Samarbejdsudvalg for fysioterapi

Udvalget består af samlet set 8 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer udpeges af Regionsrådet, 2 medlemmer udpeges af kommunerne i regionen og 4 medlemmer udpeges af Danske Fysioterapeuter.

Der afholdes 4 møder årligt. Udpegningen har hjemmel i overenskomsten.

Beskæftiger sig med almindelig fysioterapi såvel som vederlagsfri fysioterapi.

Yderligere materiale om samarbejdsudvalget, herunder referater fra udvalgets møder, kan findes på udvalgets hjemmeside.

Medlemmer:

 • Regionsrådsmedlem Søren Valgren Knudsen (formand)
 • Regionsrådsmedlem Peter Therkildsen
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Jan Andersen, udpeget af KKR.
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Ida Pedersen, udpeget af KKR.
 • Fysioterapeut Helle Feldborg Thøgersen
 • Fysioterapeut Preben Weller
 • Fysioterapeut Birthe Schelde Nielsen
 • Tue von Påhlman - Direktør, Thisted Kommune
 • Chefkonsulent Peter Hvid Paulsen, Det fælleskommunale Sundhedssekretariat
 • Carsten Rabe Kvist - Kontorchef, Region Nordjylland
 • Rikke Thorst - Fuldmægtig, Region Nordjylland
 • Gitte Nørgaard, Danske Fysioterapeuter (observatør)

Delt sekretariatsbetjening mellem kommuner og region:

Peter Hvid Paulsen, Det fælleskommunale Sundhedssekretariat, php@aalborg.dk  

Rikke Thorst, Region Nordjylland, r.thorst@rn.dk