Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi

Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi
De nye regler siger, at vederlagsfri fysioterapi, efter lægehenvisning, kan gives til børn og voksne med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. 

Der kan ikke henvises til vederlagsfri fysioterapi, hvis der alene er tale om en dublering af eksisterende tilbud, som personen modtager efter andre bestemmelser. F.eks. kan en person, som modtager træningstilbud i kommunalt regi efter servicelovens bestemmelser, ikke henvises til et tilsvarende tilbud efter ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Personer kan imidlertid godt modtage forskellige tilbud efter ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Eksempelvis kan personer med et svært fysisk handicap, som har behov for en kombination af holdtræning og individuel manuel fysioterapi, godt modtage holdtræningen ved et kommunalt tilbud og den individuelle fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut.

Hvem er målgruppen?

  • Personen har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom.
    Tilstanden er varig.
  • Personen har en diagnose, som diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom. Klik her for at se den samlede diagnoseliste til vederlagsfri fysioterapi. Se diagnoselisten for at se, om der er tale om progressiv sygdom.
  • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale.

Den fysioterapeutiske indsats til den progressive målgruppe
Den fysioterapeutiske indsats til den ny gruppe skal langt overvejende foregå på hold. Individuel fysioterapi er ikke udelukket, men skal være undtagelsen. Det kan fx være nødvendigt, hvis personen har kognitive problemer, som kræver individuelle hensyn, eller hvis der indledende er behov for - ved individuel kontakt - at give personen indsigt i sin situation, vejledning i hensigtsmæssig brug af kroppen i dagligdagen og/eller instruktion i specifik træning.
Såfremt lægen og fysioterapeuten er enige om, at patienten undtagelsesvist har behov for individuel fysioterapi, som supplement til eller i stedet for holdtræning, skal behovet dokumenteres ved indsendelse af undtagelsesredegørelse til Samarbejdsudvalget for fysioterapi. Undtagelsesredegørelsen skal udarbejdes af fysioterapeuten i forbindelse med modtagelse af henvisningen. Tilbuddet til den nye målgruppe omfatter ikke ridefysioterapi.

Borgeren har frit valg!
Borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende fysioterapeut eller via et kommunalt tilbud. Borgeren kan også vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi fra andre kommuner.