Sundhedsdirektørernes FU

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg består af 4 sundhedsdirektører, 1 repræsentant fra hver klynge. Forretningsudvalget udpeges af Kommunaldirektørkredsen.

Forretningsudvalget arbejder for at etablere og sikre et velfungerende samarbejde på sundhedsområdet mellem de 11 kommuner i Region Nordjylland; med særligt fokus på sundhedsaftalerne og det nære sundhedsvæsen.

Forretningsudvalget repræsenterer de 11 kommuner i Region Nordjylland og har som fælles organ for de 11 kommuner kompetence til:

  • at indstille sager til drøftelse i Strategisk Sundhedsforum og det Fælles Forretningsudvalg
  • at træffe koordinerende, administrative beslutninger vedr. Sundhedsaftalernes udarbejdelse og tværsektorielle implementering
  • at udpege medlemmer til styregrupper, arbejdsgrupper og følgegrupper i forbindelse med samarbejdet omkring Sundhedsaftalerne
  • at gennemføre dialogaktiviteter og andre fælles aktiviteter vedrørende udvikling og gennemførelse af Sundhedsaftalerne, herunder nedsætte arbejdsgrupper efter behov

Sundhedsdirektørernes forretningsudvalg sekretariatsbetjenes af Det fælleskommunale Sundhedssekretariat og fungerer opgavemæssigt som opdragsgiver for sekretariatet. 

 

Sundhedsdirektørernes forretningsudvalg er:

 

Mikkel Grimmeshave

Mikkel Grimmeshave, Direktør for Sundhed, Ældre og Handicap, Hjørring Kommune
(Kontakt: mg@hjoerring.dk)

 

 

Søren Aalund

Søren Aalund, Direktør for Velfærd, Mariagerfjord Kommune
(Kontakt: soeaa@mariaerfjord.dk)

 

 Tue von Påhlmann
Tue von Påhlmann, Direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen, Thisted Kommune
(Kontakt: tvp@thisted.dk)

 

 

Bente Graversen
Bente Graversen, Direktør Sundheds- og kulturforvaltningen, Aalborg Kommune
(Kontakt: bente.graversen@aalborg.dk)