Vederlagsfri fysioterapi

Kommunerne har pr. 1. august 2008 overtaget myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi, herunder opgaver og de overenskomstmæssige forpligtelser i forhold til de praktiserende fysioterapeuter.

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat varetager kommunale opgaver omkring den vederlagsfrie fysioterapi. Sekretariatets opgaver i denne forbindelse er primært at understøtte medlemmerne i Samarbejdsudvalg for Fysioterapi i deres arbejde, men også at arbejde tæt sammen med Region Nordjylland om de fælles opgaver på fysioterapiområdet.

Sekretariatet har herudover til opgave at assistere de nordjyske kommuner med opgaver i relation til vederlagsfri fysioterapi, herunder informere om væsentlige ændringer i ordningen, problemstillinger i relation til området med mere.

Vejledning om adgang til Vederlagsfri fysioterapi