Kommissorium

På denne side finder du kommissorium og forretningsorden for Sundhedsdirektørernes forretningsudvalg. 

Den seneste udgave findes her.